Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Calendario académico 2018-2019

Actividades docentes


 InicioFin
1º cuadrimestre 03/09/2018 18/01/2019
2º cuadrimestre 21/01/2019 31/05/2019

* Estas datas están pendentes de confirmar.


Actividades de avaliación


PeríodoDatas
1º cuadrimestre 22 de febreiro de 2019
2º cuadrimestre 21 de xuño de 2019
2ª oportunidade 26 de xullo de 2019

* Estas datas están pendentes de confirmar.